Igłoterapia

Akupunktura i suche igłowanie

Zabieg wykonywany jest przez odpowiednio do tego przeszkolonych fizjoterapeutów, osteopatów albo lekarzy. Do terapii wykorzystywane są sterylne jednorazowe igły akupunkturowe o średnicy 160-300 μm, które najczęściej nie wywołują uszkodzeń ogniskowych. Suche igłowanie wykonane zgodnie z procedurami jest zabiegiem bezpiecznym. Wykonuje się je w jednorazowych rękawiczkach, a skóra pacjenta zostaje zdezynfekowana przed wprowadzeniem igły. Dzięki temu, ryzyko zakażenia wirusami chorobotwórczymi jest minimalne.

Bolesność terapii zależy od napięcia mięśniowego, okolicy poddanej igłowaniu i ostrości igły. Nie ma ograniczeń co do liczby igieł użytych w trakcie jednego zabiegu, jednak wyjątek stanowi klatka piersiowa, na której podczas jednej terapii opracowywana jest tylko jedna strona. Przed rozpoczęciem zabiegu pacjent powinien zostać poinformowany o wszystkich możliwych wskazaniach, przeciwwskazaniach oraz skutkach ubocznych, jak również podpisać świadomą pisemną zgodę na tego typu procedurę.

Wskazania do suchej igłoterapii

Wskazania do zastosowania suchej igły obejmują wszelkiego rodzaju dolegliwości bólowe ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, zarówno o charakterze miejscowym np. bóle dolnego odcinka kręgosłupa, bóle barków, zapalenia nadkłykci, jak i w bólach rzutowanych np. w przebiegu napięciowych bólów głowy. Z dużą skutecznością stosuje się również igłoterapię w terapii blizn, aby poprawić  ich elastyczność i zwiększyć ślizg tkankowy.

Przeciwwskazania do stosowania terapii

Do przeciwwskazań należą stany zapalne, przebiegające z gorączką, krwiaki i problemy z krzepliwością krwi. Nie wprowadza się igieł w okolice guzów, infekcji skóry, czy obrzęku limfatycznego. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku chorych na nowotwory, choroby zakaźne oraz ciężarnych. U osób chorujących na ciężkie choroby płuc, nie wykonuje się zabiegu w obrębie klatki piersiowej. Omija się okolice oczu, błon śluzowych i narządów płciowych. Niewskazana jest sucha igłoterapia u dzieci, chyba że za wyraźną zgodą rodziców.

Możliwe skutki uboczne suchej igłoterapii

Do najczęstszych skutków ubocznych terapii należą zmęczenie pacjenta, podrażnienie leczonego obszaru i lekki miejscowy ból utrzymujący się do 4 dni. Niekiedy, z powodu przerwania naczynka krwionośnego, może dojść do niewielkiego krwawienia. Zdarzają się również objawy ze strony układu autonomicznego, takie jak: zawroty głowy, nagłe pocenie się czy omdlenia, dlatego w celu zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa, terapię przeprowadza się najczęściej w pozycji leżącej. Za najpoważniejszą komplikację uznaje się wystąpienie odmy opłucnowej. Dochodzi do niej, gdy powietrze dostaje się w przestrzeń pomiędzy opłucną trzewną, a opłucną ścienną. Do objawów należą ostry ból klatki piersiowej podczas oddychania oraz kaszlu, uczucie ciasnoty w klatce piersiowej i spłycenie oddechu. Jakiekolwiek podejrzenie odmy wymaga konsultacji lekarskiej i diagnostyki. Jednostronna odma stanowi poważną komplikację zdrowotną, natomiast obustronna jest zagrożeniem dla życia. Suche igłowanie uważa się jednak za zabieg niezwykle bezpieczny, a odmę za niezwykle rzadkie powikłanie. Przeprowadzone w tym kierunku badania przez British Naational Health Service wykazały, iż incydent odmy opłucnowej występuje rzadziej, niż raz na milion zabiegów.